Selv i en verden med «just in time» og slankede logistikkløsninger er det nesten alltid behov for noe lokalt lager. De aller fleste bedrifter har noen innsatsvarer, salgsvarer eller forbruksmateriell som må være lett tilgjengelig. Det betyr at det gode gamle lageret på ingen måte er utdatert, og det er svært viktig å holde det ryddig.

Korrekt innredning gjør det enklere å holde lageret ryddig

Til å begynne med er det viktig å sørge for at det er så enkelt som mulig å faktisk holde lageret ryddig og oversiktlig. Det finnes mange smarte hyller og lagerreoler, kjøp her hvis du trenger denne type innredning. Med hyller er det enklere å se hva du har, samtidig som hverdagen blir mer ergonomisk.

En hylleløsning gir dessuten plass til mye mer på et begrenset gulvareal, noe som vil være både økonomisk og praktisk. Det er selvfølgelig viktig å sørge for en ryddig løsning med god merking, men bare det å få på plass hyller er en god start.

Det du trenger – når du trenger det

Et uoversiktlig lager vil raskt føre til en situasjon der du helt enkelt ikke finner det du trenger når det haster som mest. Det fører åpenbart til at driften eller salget forstyrres av mangel på utstyr eller varer – noe som da også kan være helt unødvendig. Kanskje finnes det du trenger et sted på lageret, bare at du ikke finner det.

Omvendt kan et uoversiktlig lager også føre til unødvendige innkjøp og et varelager som vokser ut av kontroll. Det gjelder både salgsvarer og forbruksvarer, og fører til syvende og sist til både svinn og unødvendige høy kapitalbinding i lagervarer. Disse faktorene kan føre til betydelige ekstrakostnader, noe som igjen viser hvor viktig det er å faktisk holde lageret ryddig. Derfor er også investeringer i en ryddig lagerløsning nor som vil være tilbakebetalt i løpet av kort tid.